Get Appointment

  • contact@wellinor.com
  • +(123)-456-7890

Lees- en Spellingbegeleiding

Lees- en Spellingbegeleiding

Wanneer uit het dyslexieonderzoek geen ernstige dyslexie (ED) blijkt, dan kan er toch sprake zijn van dyslexie. Voor behandeling kun je terecht bij Talent in Taal. Op basis van de onderzoeksgegevens wordt dan een behandelplan opgesteld en wordt de behandeling gestart.

Wanneer je kind een dyslexiebehandeling heeft gehad maar toch weer achterstand heeft opgelopen, kun je terecht bij Talent in Taal. Op basis van het leerlingvolgsysteem op school, eventueel aangevuld met andere lees- en of spellingtesten, wordt een behandelplan opgesteld en wordt de behandeling gestart.

Ook wanneer je kind geen dyslexieverklaring heeft en/of moeite heeft met lezen en spellen, kun je je kind aanmelden bij Talent in Taal. Eerst wordt vastgesteld wat het lees- en spellingniveau is en daarna wordt een behandelplan opgesteld en een behandeltraject gestart.

Hoeveel behandelingen je kind nodig heeft hangt af van de ernst van de achterstand en het effect van de behandeling. Het behandeltraject wordt zoveel mogelijk met jou en eventueel met school afgestemd.
image