Get Appointment

  • contact@wellinor.com
  • +(123)-456-7890

Missie en Visie

Missie en Visie

“Ieder mens is gebouwd om zichzelf te ontwikkelen en heeft een natuurlijke behoefte aan competentie, autonomie en relatie (Luc Stevens)”
Het allermooiste aan mijn werk als dyslexiebehandelaar en lees- en spellingbegeleider is dat ik een kind zie groeien. En dan niet alleen op het gebied van lezen en spellen maar vooral ook op het gebied van welbevinden.

Omdat ik een-op-een met kinderen werk, kan ik meteen bijsturen en inspelen op wat zich voordoet. Ik ben daarbij sterk op het kind betrokken. Ik geef het kind de bouwstenen mee die het nodig heeft voor de verdere ontwikkeling.

Ik werk vanuit de drie basisbehoeften:
competentie: ik geloof dat ik het kan
autonomie: ik kan het zelf maar heb daar soms wel hulp bij nodig
relatie: anderen waarderen mij en willen met mij omgaan

Wanneer aan deze drie basisbehoeften wordt voldaan, is er ruimte voor motivatie, inzet en focus in leren. Dan zit een kind ‘goed in zijn vel’.

Hoe werkt dit in mijn praktijk:

Relatie is heel belangrijk in een behandeling. Er moet tussen jouw kind en mij een click zijn. Deze is er soms meteen, soms duurt het even. Om dit te bereiken neem ik je kind serieus. Ik vraag wat je kind moeilijk vindt en wat je kind wil bereiken. Ik maak daarbij gebruik van een methodiek om je kind inzicht te geven in zijn lees- en spellingachterstand maar ook hoe je kind daar tegenaan kan kijken (mindset). Ook leg ik je kind vragen voor over hoe lezen en spellen wordt ervaren. Ik vraag je kind wat het wil bereiken en wanneer dat doel wordt behaald. Hierbij let ik er goed op dat je kind een realistisch doel heeft. Ik vergelijk dat met het bouwen van een huis: het fundament ligt er al maar als je gelijk het dak wilt bouwen met de vlag erop, dan vergeet je dat de muren die het dak moeten dragen nog gebouwd moeten worden. Daar gaan we dan eerst aan werken.
Daarnaast speel ik tijdens de behandeling zoveel mogelijk in op wat jouw kind bezighoudt: er is ruimte voor het uitwisselen van ervaringen van school en hoe het oefenen is gegaan.

Vanuit de relatie kan je kind zich (weer) competent en autonoom gaan voelen: door een-op-een met je kind te oefenen (tijdens de behandeling en thuis) is er meer tijd en mogelijkheid om intensief te oefenen, waardoor je kind merkt dat het vorderingen maakt. Hierbij vind ik het belangrijk dat je kind haalbare resultaten boekt. Dit zorgt ervoor dat je kind meer vertrouwen krijgt in zichzelf. Je kind merkt dat hij het zelf kan, hoewel met hulp van jou en mij. Complimenten zijn daarbij heel belangrijk, daar groeit je kind van.

Ook is het belangrijk te weten wat een kind thuis bezig houdt en hoe je kind leert. Daarvoor is regelmatige terugkoppeling naar jou als ouder belangrijk. Jij kent je kind het beste, ik heb je nodig om je kind te kunnen helpen.

Uiteindelijk gaat het erom dat je kind vorderingen maakt, zoveel mogelijk de gestelde doelen haalt en het gevoel heeft: ik heb dat zelf gedaan!
image