Get Appointment

  • contact@wellinor.com
  • +(123)-456-7890

Mijn Aanpak

Mijn Aanpak

Uitgangspunten in mijn praktijk zijn:
- elk kind kan (leren) lezen en spellen;
- elk kind kan door oefenen vorderingen maken;
- het ontwikkelen of toenemen van het leesplezier staat voorop;
- het zelfvertrouwen van een kind neemt (weer) toe door de behandeling;
- een zelfverzekerd kind leert beter;
- elk kind verlaat voor wat betreft tekstlezen op minimaal eind groep 6-niveau de basisschool.

Ik richt mij in mijn praktijk op het ‘wegwerken van achterstanden’. Wanneer een kind het niveau van de groep heeft behaald, wordt de behandeling beëindigd. Een kind heeft dan namelijk voldoende bagage meegekregen om de leerstof in de klas op te pakken. Het kind heeft het gevoel het dan weer zelf te kunnen. Zou de behandeling doorgaan, dan kan het kind zomaar het gevoel krijgen dat het niet goed genoeg is om ‘bij’ te zijn.

De behandeling wordt afgestemd op jouw kind: wat past bij jouw kind? Hoe kijkt hij of zij aan tegen lezen en spellen? Wat heeft jouw kind nodig om te groeien?
image